Het Colosseum ligt net ten oosten van het Forum Romanum, midden op de Piazza del Colosseo.

Het monument dateert uit de eerste eeuw na Christus en werd gebouwd in opdracht van keizer Vespasianus.

Met het Colosseum probeerde Vespasianus aan populariteit te winnen door gladiatoren voor publiek te laten vechten met wilde dieren. De Romeinse gladiatoren waren meestal slaven, krijgsgevangenen of veroordeelde misdadigers; niet alleen mannen maar ook vrouwen. Deze gevechten werden bijgewoond door de armen, de rijken, en vaak de keizer zelf.


Oorspronkelijke capaciteit was 55.000 toeschouwers. Uiteindelijk heeft de kerk een eind gemaakt aan de vertoningen.

Het Colosseum is open voor bezoek van 09.00 tot 16.30/18.30 uur (afh. van het seizoen).
Het normale entreetarief is € 15,50,
studenten (18-25 jaar) betalen € 10.50
senioren (65 jaar of ouder) betalen € 4.50
jongeren (18 jaar of jonger) betalen € 4.50